Mp 6 Integrované 50 L Digital…

System určený především pro balíkovací lisy. Řadí se do nejvyšší třídy z hlediska obsluhy. Kontrola průtoku je za pomoci zabudovaného digitálního průtokoměru. Velikost průtoku se zobrazuje a řídí ovládací jednotkou v traktoru.

Download- Návod k obsluze

Návod k obsluze - Digital Flowmaster-2019

Nádrž - 50 L 

Napětí 12 V
Max.proud  7 A
Max. průtok 6 l/min.
Max. tlak 3.5 baru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitální Flowmaster je kontrolní jednotka, která se používá spolu s čerpadly DP2005.
Display ukazuje momentální průtokové množství, dále stav nádrže, vyčerpané množství za určité období a řadu jiných funkcí, které najdete v návodu k obsluze. Umísťuje se do traktoru, nebo na samotný stroj. Lze jej napojit na dálkové ovládání. 

Čidlo (mechanický, nebo magntický spínač) se umístí na pohyblivou část stroje. Tím se pumpa automaticky zapíná a vypíná.
Zpětný chod lze nastavit v programu tak, ze se pumpa buď hned, nebo s prodlevou přepne na zpětný chod a vyčerpá hadice. Tím páden nedochazí k úniku konzervantu v případě, ze trysky leží pod hladinou konzeravntu v nádrži.

Ovládací jednotku lze ovládat prakticky bez návodu k použití. Informace a pomoc se zobrazují přímo na displey.  

 

 

Sací trubka s hrubým a jemným filtrem

                               2 trysky s univerzálním nerezovým držákem. V sadě 3 různé velikosti.

 

 

CNW:Counter