MAGNETICKÝ VENTIL…

Nastavitelný magnetický ventil.

 Tento ventil se používá buď jako protiúkapový ventil, nebo před tryskami v komíně u řezaček. Zabraňuje postřiku techniky po vypnutí čerpadla, kdy vzhledem k podtlaku v komíně dochází k několikavteřinové prodlevě po ukončení dávkování.

 

Tento ventil má jedinečné vlastnosti oproti běžným pružinovým ventilům. S rostoucím průtokem se zmenšuje odpor ventilu, čímž nedochází k omezení výkonu čerpadla. U pružinového ventilu se naopak odpor zvětšuje s rostoucím průtokem, což je velmi nežádoucí. Navíc tento ventil uzavírá velmi razantně, neboť s vypnutím čerpadla se rychle zvýší přítažná síla magnetu proporcionální silou.

 

Síla otevření a zavření ventilu se dá regulovat následujícím způsobem.

1 Odstraňte krytku hlavního magnetu zajištěného O kroužkem.

2 Přesuňte magnet blíže k tělu čerpadla přehozením gumových podložek za magnet podle potřeby

Magnet za podložkami znamená nejmenší přítlačnou sílu.

Magnet posunut více k tělu ventilu znamená větší přítlačnou sílu.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Návod ke stažení v PDF

 

 

 

 

 

CNW:Counter