System pro AdBlue a naftu…

System pro čerpání AdBlue a nafty z kontejnerů.

Jednoduše se namontuje na kontejner. Membránové čerpadlo s kapacitou 40 l/min. a napětím 230V se připojí do zasuvky. Před výdejní pistolí je namontován průtokoměr, který se dá vynulovat po každém použití, případně vynulovat celkové množství.  Napomáhá zlepšit ekonomii při nákupu celých kontejnerů v zemědělských podnicích, nebo transportních firmách.

 

Montáž čerpadla je znázorněna na nasledujících obrázcích. Nejdříve našroubujeme víčko se šroubením. Po dotažení našroubujeme matici s těsnícím kroužkem, na které je připojeno koleno s hadicí. Při stěhováni na jiný kontejner se demontuje sestava v opačném pořadí.

Horní část s čerpadlem se upevní za pomoci popruhu, který se provlékne spodním rámem a drážkou ve spodní části nerezového držáku

CNW:Counter