System pro AdBlue a naftu…

System pro čerpání AdBlue a nafty z kontejnerů.

Jednoduše se namontuje na kontejner. Membránové čerpadlo s kapacitou 40 l/min. a napětím 230V se připojí do zasuvky. Před výdejní pistolí je namontován průtokoměr, který se dá vynulovat po každém použití, případně vynulovat celkové množství. Plnící pistole má automatický ventil stejně jako výdejní pistole u čerpacích stanic. Napomáhá zlepšit ekonomii při nákupu celých kontejnerů v zemědělských podnicích, nebo transportních firmách.

 

Montáž čerpadla je znázorněna na nasledujících obrázcích. Nejdříve našroubujeme víčko se šroubením. Po dotažení našroubujeme matici s těsnícím kroužkem, na které je připojeno koleno s hadicí. Při stěhováni na jiný kontejner se demontuje sestava v opačném pořadí.

Horní část s čerpadlem se upevní za pomoci popruhu, který se provlékne spodním rámem a drážkou ve spodní části nerezového držáku

CNW:Counter