MP 12- 2x50 Digital Flowmaster…

Aplikátor MP6 Digital pro sběrací vozy. Všechny údaje se zobrazují na display v kabině traktoru.

Stáhnout Návod k obsluze

Návod o obsluze - Digital Flowmaster-2019

Tento aplikátor je určen jak pro biologicke konzervanty, tak pro chemické konzervanty.
Dvě nádrže po 50 litrech mají výhodu při použití biologických konzervantů.
Lze zapojit jen jednu nádrž, nebo obě najednou. Pokud nastane situace, že se konzervant nespotřebuje, je možné nádrž vyjmout a uložit do chladna a použít další den, jinak by se konzervant zkazil.

Napětí 12 V
Max. proud 10 A (10 A)
Max. výkon 12 l/min.(10 l)
Max. tlak. 3,5 baru

 Možno dodat s čerpadlem 10 L/min

 Vývod ze sudu je opatřen rychlospojkou pro snadné odpojení a připojení.

 

  

Digitální Flowmaster je kontrolní jednotka, která se používá spolu s čerpadly DP2005.
Display ukazuje momentální průtokové množství, dále stav nádrže, vyčerpané množství za určité období a řadu jiných funkcí, které najdete v návodu k obsluze. Umísťuje se do traktoru, nebo na samotný stroj. Lze jej napojit na dálkové ovládání. 


Čidlo (mechanický, nebo magntický spínač) se umístí na pohyblivou část stroje. Tím se pumpa automaticky zapíná a vypíná.
Zpětný chod lze nastavit v programu tak, ze se pumpa buď hned, nebo s prodlevou přepne na zpětný chod a vyčerpá hadice. Tím páden nedochazí k úniku konzervantu v případě, ze trysky leží pod hladinou konzeravntu v nádrži.

Ovládací jednotku lze ovládat prakticky bez návodu k použití. Informace a pomoc se zobrazují přímo na disple

                              Analog Flowmaster slouží ke kontrole dávkování spolu s průtokoměrem umístěným na aplikátoru.
Dodává se jako kompletní sada s tryskami, hadicí, sponami.
V sadě je i držák kontrolní jednotky na sklo traktoru. Držáky trysek z nerezového plechu jsou lehce tvarovatelné, aby se daly přišroubovat v jakékoliv poloze.


 
CNW:Counter