GP 12 tank 150 l Digital…

Čerpadlo GP 12 s nádrží 150, nebo 200 L pro sběrací vozy.

Návod k obsluze ke stažení

Návod Digital Flowmaster-2019

Je použitelné jak pro biologické konzervanty, tak pro konzervanty na bázi kyselin.

 Čerpadlo MP 10 je membránové čerpadlo, které kontroluje řídící jednotka DigitalFlowmaster. 

 

 Parmetry MP10

Napětí 12 V
Proud 10 A
Výkon 12 L/min.
Tlak 3,5 baru

 Umístění trysek

Rám

Rám se přišroubuje na predni stěnu sběracího vozu vpožadované výšce. Na rám se poté usadí nádrž s čerpadlem a zajistí dvěma nerezovými pásy.

 

Tryska s nerezovým držákem

 

 

 

 Čerpadlo GP 12 s digitálním průtokoměrem, umístěné na boku nádrže.

System je použitelný jak pro konzervanty biologicke,tak pro konzervanty na bazi kyselin.

 

 

 

Digitální Flowmaster je kontrolní jednotka, která se používá spolu s čerpadly DP2005.
Display ukazuje momentální průtokové množství, dále stav nádrže, vyčerpané množství za určité období a řadu jiných funkcí, které najdete v návodu k obsluze. Umísťuje se do traktoru, nebo na samotný stroj. Lze jej napojit na dálkové ovládání. 


Čidlo (mechanický, nebo magntický spínač) se umístí na pohyblivou část stroje. Tím se pumpa automaticky zapíná a vypíná.
Zpětný chod lze nastavit v programu tak, ze se pumpa buď hned, nebo s prodlevou přepne na zpětný chod a vyčerpá hadice. Tím páden nedochazí k úniku konzervantu v případě, ze trysky leží pod hladinou konzeravntu v nádrži.

Ovládací jednotku lze ovládat prakticky bez návodu k použití. Informace a pomoc se zobrazují přímo na displey. 

 

CNW:Counter